Grote Routepaden België

Deze recto-versokaart met alle GR-paden die België doorkruisen – Vlaanderen aan de ene zijde, Wallonië aan de andere – is een bijzonder handig hulpmiddel bij de voorbereiding voor je tocht dichtbij.

Prijs: € 10