Bloemen en planten in het zilte grasland (Europees zeldzaam biotoop)

De oppervlakte zilte graslanden in de kustpolders bedraagt ongeveer 465 ha. Hiervan bevinden er zich 97 ha in de Uitkerkse Polder. In beperkte mate komt er via de Blankenbergse vaart zout water rechtstreeks vanuit de zee de polder binnen, maar de grootste hoeveelheid (fossiel) zout bevindt zich in de dikke turflagen onder de oppervlakteklei (bron: Uitkerkse Polder, John Van Gompel en Misjel Decleer).

Zilte planten komen voor, waar het opstuwend grondwater (zilte kwel) aan de oppervlakte komt of waar er contact is met zout (brak) oppervlaktewater.
In het eerste geval zijn dit de laaggelegen oude turf (veen)- of kleiwinningen of kleinere laagten in reliëfrijke graslanden. In het tweede geval zijn dit de oevers van de sloten.

De invloed van het zout is de belangrijkste factor in het voorkomen van de typische zilte vegetatie in de binnendijkse percelen.

Onder begeleiding van een natuurgids, gaan we op zoek naar: kortarige zeekraal, schorrenkruid, spiesmelde, melkkruid,... en veel meer.

Breng jouw laarzen mee en een loepje, honden zijn bij deze wandeling niet toegelaten.

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge

Organisator

Natuurpunt Blankenberge