Mini-expo: broedvogels in de Uitkerkse Polder

Wist je dat de Uitkerkse Polder de favoriete broedhaven is voor duizenden trekvogels? Nu komen ze van over de hele wereld naar onze kustpolder. Voor de grutto, de kluut, de kievit, de tureluur, de scholekster,… is het de grootste en beste broedplaats van Vlaanderen.

Natuurpunt Blankenberge doet er alles aan om de biotoop van deze vogels te beschermen. In de weidevogelgebieden werden er de voorbije jaren speciaal voor hen zonnepompen geplaatst.

Vanaf 16 juli tot en met 15 augustus loopt in de tentoonstellingsruimte van het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder de educatieve mini-expo 'Broedvogels in de Uitkerkse Polder'.

Inkom: gratis

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge

Organisator

Natuurpunt Blankenberge