Nuttige adressen

Gehandicaptenadviesraad

In Blankenberge bestaat in het kader van het stedelijk beleid een Gehandicaptenadviesraad die zich over de noden en behoeften van personen met beperkingen ontfermt. Hiertoe werd een Wegwijzer voor personen met beperkingen opgesteld, die gratis aan het onthaal van het stadhuis te verkrijgen is. Hierin wordt informatie verstrekt over voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met beperkingen op het vlak van hulp- en zorgvormen, huisvesting, ziekte, revalidatie en solidariteitsfondsen, onderwijs, beroepsopleiding, tewerkstelling, kinderbijslag, individuele materiële bijstand, mobiliteit, toegankelijkheid, sport, spel en ontspanning, fiscale, sociale en juridische maatregelen, provinciale en gemeentelijke ondersteuning en ondersteuning vanuit het vrijwilligerswerk.

De Gehandicaptenadviesraad heeft in samenwerking met het stadsbestuur een aantal actiepunten gerealiseerd, met als doelstelling het scheppen van een kader om personen met beperkingen optimaal te laten deelnemen aan alle maatschappelijke initiatieven.

Toerisme Vlaanderen

Vlaanderen wil iedereen goed ontvangen: jong en oud, met of zonder een beperking of zorgvraag. Toerisme Vlaanderen helpt je graag op weg als je extra noden of wensen hebt op je vakantie of uitstap.

Website

Toegankelijk Vlaanderen

Toegankelijk Vlaanderen biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants,…
Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in de Toegankelijk Vlaanderen-databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouwonderdeel.

Website

Gelijke Kansen in Vlaanderen

Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Website

Anysurfer

AnySurfer is een kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Website