Reglementering go-carts

Een go-cart is geen fiets, dus je mag er niet mee op het fietspad rijden. Ook mag je niet in de verboden richting van eenrichtingsstraten rijden, waar fietsers dit wel mogen.

Het is ook verboden om met een go-cart op de wandelweg van de Zeedijk en in de voetgangerszone in het centrum te rijden.